images/home_page/PrintLogo-01.png
הדפסה

משמעותו ותוכנו של הסכם הגירושין, וכיצד ביכולתו של הסכם מקיף ויסודי לספק לבני הזוג מענה לשנים קדימה לכל המחלוקות ביניהם

 החלטה של בני זוג להתגרש הינה צעד ראשון אשר בעקבותיו חייבים לבוא מס' צעדים נוספים, בכדי לאפשר לשני הצדדים לבצע את הגירושין בפועל. על בני הזוג להגיע להסכמות באשר לכל העניינים הקשורים בחייהם המשותפים, והמסמך אשר בתוכו נכלול את כל ההסכמות הללו קרוי הסכם גירושין.

חשוב לציין שההסכם הינו מקיף ויסודי, ותפקידו לתת מענה לבני הזוג המתגרשים למשך שנים ארוכות קדימה, עד אשר יגיעו הילדים המשותפים לבגירות ולסיום שירותם הצבאי.

בתהליכי גישור לגירושין, זה בדיוק מה שאני עושה יחד עם בני הזוג- אנו דנים יחד על כל נושא ונושא הנובע מהנישואין, ומגיעים להסכמות והכרעות בעניינו. בסוף התהליך יש לנו ביד מסמך שכולל את כל ההסכמות של הזוג בכל העניינים הרלוונטיים לגירושין:

עצם ההסכמה היסודית להתגרש

ראשית יצויין בהסכם באיזה בית דין רבני יתגרשו בני הזוג, באיזה שלב זה יקרה (לאחר אישור ההסכם בבית המשפט, לאחר הפרדת המגורים), תשלום אגרות בית הדין ע"י הצדדים, ועוד.

לאחר מכן יובאו כל ההסכמות האחרות בנושאים:

משמורת הילדים והסדרי שהייה

משמורת הילדים והסדרי שהייה עם כל אחד מההורים, שעת ומקום האיסוף וההחזרה של הילד מהורה אחד להורה השני, הסדר חלוקת שהייה בחגים וחופשות מהמסגרות החינוכיות, מנגנון קבלת החלטות הנוגעות לעניינים חינוכיים ורפואיים של הילדים; לפי רצון הצדדים ניתן לכלול גם עניינים אחרים כמו יציאת כל הורה לחופשה עם הילדים, ו/או חופשה של כל הורה ללא הילדים (מה שמשליך על ההורה הגרוש השני אשר עימו יישארו הילדים במהלך זמן החופשה של הצד השני), חגיגות ימי הולדת בר/בת מצווה; ועוד.

מזונות

בפרק המזונות יצויינו הסכמות ההורים לגבי אופן מימון הצרכים של הילדים, החל בצרכים הבסיסיים כמו ביגוד, הנעלה, מדור, מזון ושאר צורכי מחייה, המשך בהוצאות חינוכיות ורפואיות, וכלה בהוצאות כמו טלפון סלולארי, חוגים, ושאר הוצאות שהן מעבר להכרחי ויותר בבחינת מותרות וכל זוג הורים מחליט איזו מהן ובאיזה היקף, ברצונם לכלול בהסכם.

חלוקת רכוש ואיזון משאבים

הפרק הבא הוא כמובן חלוקת הרכוש, זכויות וכספים המשותפים, בו ייקבעו הזכויות והנכסים אותם מאזנים בני הזוג ביניהם אגב הגירושין, ואיך יאוזנו (אולי מיידי, אולי במועד עתידי בו יהיו הזכויות נזילות). בפרק זה מתייחסים לכל הזכויות מכל מין וסוג כולל מקרקעין, מיטלטלין, חשבונות בנק, זכויות סוציאליות כמו פנסיה קרן השתלמות וכיוצ"ב, וגם חובות והלוואות ככל שיש כאלו לבני הזוג.

מזונות אישה וכתובה

בסיומת נתייחס גם למזונות אישה וכתובתה, וכן פרק אחרון חביב בו מצהירים הצדדים על מס' דברים כולל העובדה שהם מבינים את ההסכמות וחותמים על ההסכם מרצון חופשי.

כמובן ככל שיש נושאים ספציפיים נוספים אשר רלוונטיים לזוג זה או אחר, אנו נכניס אותם לתוך ההסכם והם יהווו חלק בלתי נפרד ממנו, למשל מתנות, ירושות, דירה נוספת, חוב מסוים, ילד בגיר שהצדדים רוצים להסכים גם לגבי עניינים הקשורים בו, ולמעשה כל דבר שקשור לבני הזוג וילדיהם- ייכנס להסכם הגירושין במטרה להפכו למקיף ויסודי, ובכדי שלא להשאיר שום עניין לפרשנות של הצדדים בעתיד, מה שעלול להוביל למחלוקות חדשות ומיותרות.

 

לסיכום

מכל האמור לעיל ברור לנו שאין להפחית בחשיבותו של הסכם גירושין מקצועי, מגובש, מנוסח נכון ושכולל את כל הפרטים עד הקטנים ביותר, ושביכולתו לספק מענה לזוג המתגרש למשך שנים ארוכות קדימה.

ההסכם חייב לדון בכל העניינים הללו ואחרים נוספים, והכל חייב להיות מוזכר בהסכם. יש חשיבות עליונה לכך שהדברים ינוסחו באופן חד משמעי, בר אכיפה ושלא משתמע לשתי פנים- שכן הסכמה לא ברורה עד תומה עלולה להוביל למחלוקת בעתיד לגבי אופן ביצוע ההסכמה בפועל.

כמו כן יש להדגיש כי לאחר חתימת ההסכם ואישורו בפני ערכאה משפטית- ההסכם אינו ניתן עוד לשינוי, אלא רק בהסכמת שני הצדדים ! עובדה זו הינה קריטית והופכת לבעלת חשיבות עליונה את האופן בו מנוסחות ההסכמות אליהן הגיעו בני הזוג, עד רמת "האותיות הקטנות".