מאמרים נוספים:

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלי וקיראו עוד תכנים

רבות נאמר על כך שההליך הגישורי אינו כפוף לחוק היבש, ועל כן בני זוג המבקשים להתגרש באמצעות הליך זה יכולים להתנות על החוק, ולקבוע הסכמות שונות ממה שבית המשפט אמור היה לקבוע לו היה דן בעניינם לפי החוקים והתקנות להם הוא מחוייב. מה משמעות יצירתיות זו הלכה למעשה? כיצד היא באה לידי ביטוי בתחומים השונים בהם יש להכריע בגירושין: מזונות קטינים, משמורת והסדרי ראיה, חלוקת הרכוש, ועוד.

יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי הערכאות המשפטיות בדרך של גישור הפך בשנים האחרונות פופולארי ומקובל ביותר, וגישור לגירושין זוכה להצלחה רבה.
לגישור יתרונות רבים ויפים, הפעם אתמקד ביצירתיות המאפיינת את ההליך, וכיצד היא באה לידי ביטוי בכל הנוגע לגישור לגירושין.

גישור לגירושין לא נועד להחזיר את בני הזוג זה לזו

ראשית נזכיר כי גישור לגירושין אין משמעו ישוב הסכסוך במטרה להחזיר את בני הזוג לחיות יחדיו, ולא מדובר בטיפול זוגי. מדובר בהליך שמטרתו לאפשר לבני זוג שהחליטו להתגרש, לעשות זאת בדרך הסכמית, משותפת, בסיוע מגשר שמנהל את המשא ומתן ביניהם, משמש גשר ומתווך אשר משקף לצדדים את עמדותיהם וצורכיהם, ומביא אותם לראייה ולהבנה כיצד ניתן להגיע להסכמות בכל המחלוקות והעניינים הדורשים החלטה. בסופו של התהליך בני הזוג חותמים על הסכם גירושין אשר מקבל תוקף של פסק דין על ידי ערכאה משפטית (בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני), ולאחר מכן הצדדים מתגרשים זו מזה.  

אם כך, מהי היצירתיות שבגישור? כיצד היא ממומשת בפועל?

רבות נאמר על כך שהגישור אינו כפוף לחוק היבש, בני הזוג יכולים להתנות על החוק, ולקבוע הסכמות שונות ממה שבית המשפט אמור היה לקבוע לו היה דן בעניינם לפי החוקים והתקנות להם הוא מחוייב.
הערך של אי כפיפות לחוק הינו אדיר עבור בני זוג מתגרשים, שכן הוא מאפשר להם להחליט כרצונם בכל נושא ועניין שנמצא "על השולחן". כל עוד מדובר בהסכמות מוסריות שעולות בקנה אחד עם תקנת הציבור (מושג שמשתנה מעת לעת, ואשר משקף את תפיסות היסוד של החברה הישראלית לגבי התנהגות, נורמות מוסר, התנהלות ביחסים חוזיים. ניתן להתייחס אליו לשם ההמחשה כסוג של "גבולות גזרה" לגבי מה מקובל בחברה) בני הזוג יכולים להסכים על כל דבר בדרך בה יבחרו.
בעשרות הליכי הגישור לגירושין שערכתי במהלך השנים נוכחתי לדעת, שאין גבול ליצירתיות ולאופן בו ניתצן להתאים את הסכם הגירושין לצרכים של הזוג הספציפי ולילדיהם.
בכדי להבין מה באמת משמעות ה"יצירתיות" הנ"ל, אציג מספר דוגמאות בכל אחד מהתחומים הרלוונטיים לגירושין, שימחישו את הדברים בצורה מעשית:

מזונות ילדים

מה אומר החוק:
דמי המזונות משולמים עד לגיל 18/סיום תיכון, אז יופחת הסכום לשליש מהסכום המלא עד לתום שירות צבאי (חובה). בתום השירות הצבאי תיפסק החבות במזונות.
לעניין דמי מזונות נקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה סכום קבוע, שאינו משתנה, עבור מזונות ומדור (פרט לכך שהסכום צמוד למדד), ואליו מתווספים הוצאות וצרכים בהם מחוייבים ההורים לשאת בחלקים שווים כמו הוצאות חינוך ורפואיות.
יצירתיות בגישור לגירושין:
זוגות שערכתי להם גישורים במהלך השנים, הגיעו להסכמות שונות מהחוק, כל זוג לפי מה שהתאים להם ספציפית ושירת את הצרכים שלהם ושל ילדיהם. הסכמות שניתן להגיע אליהם ארק בהסכם גירושין ובהליך גישור, לאחר שישבנו יחדיו והבנו מה הצרכים של כל אחד מהצדדים ומה האינטרסים], וחשוב מכל- מה האינטרס המשותף שלהם ! למשל: שינוי המועד בו פחתו המזונות לשליש; הפחתה למחצית ולא לשליש; קביעת סכומי מזונות מדורגים שהשתנו במועדים ספציפיים; באחד המקרים הילדים נשארו במשמורת האב והאמא, שהרוויחה שכורת גבוהה משמעותית מזו של האב, שילמה מזונות לאב עבור הילדים !
במקרה אחר הגיע זוג להסכמה בדבר אופן מימון אירועי הבר/בת מצווה של הילדים אשר היו עתידים להתקיים שנים קדימה, וכן הסכימו לגבי חסכון חודשי קבוע של שני בני הזוג המתגרשים, לשם מימון לימודים אקדמאיים לילדים בעתיד  (הילדים היו בגילאי בית ספר יסודי בזמן הגירושין !)

רכוש וכספים

מה אומר החוק:
רכוש וזכויות מכל מין וסוג שהוא (כולל זכויות סוציאליות פנסיה ואחרות, כולל מקרקעין ומיטלטלין, וכולל הלוואות וחובות) שנצברו מיום הנישואין ועד לגירושין יאוזנו ויחולקו בין שני הצדדים בחלקים שווים. נכסי מקרקעין יאוזנו בדרך של מכירה בשוק החופשי עם זכות ראשונים לכל אחד מבני הזוג לרכוש את חלקו של מישנהו בהתאם להצעה הגבוהה שהתקבלה עבור הנכס.
זכויות ירושה שקיבל אחד מהצדדים לא יאוזנו, בהיותן שייכות על פי חוק רק לצד שקיבלן.
יצירתיות בגישור לגירושין:
בכל הנוגע לכספים, זכויות ורכוש הייתי עדה עד היום ליצירתיות בלתי רגילה בהליכי גישור לגירושין שערכתי: בני זוג שהסכימו על איזון חלקי בלבד של זכויות הפנסיה כנגד איזון הבית המשותף; זוג שהסכים על איזון זכויות שנצברו טרם הנישואין; איזון של זכות ספציפית בלבד מתוך כלל הזכויות, מכירה דחוייה של הבית; הכנסת כספי ירושה למכלול האיזון, ועוד.

משמורת והסדרי שהייה

מה אומר החוק:
ההורים כאפוטרופסים טבעיים של ילדיהם אמונים על הגעה להסכמה בדבר הסדר משמורת הילדים בעת גירושין. בעת מחלוקת תמונה פקידת סעד שתמליץ מי ההורה המשמורן הראוי ומה הסדרי הראייה המתאימים. במרביתם הגדול של המקרים בית המשפט מאמץ את המלצות פקידי הסעד כלשונן. משמורת משותפת משמעו חלוקה שווה של שהיית הילדים עם כל אחד מההורים, לרבות חופשות מהמסגרות החינוכיות, חגים ומועדים.
יצירתיות בגישור לגירושין:
הסדרי שהייה רחבים ללא הגדרתם כמשמורת משותפת; גמישות והתחשבות בנסיעות של אחד/שני הצדדים לחו"ל עקב עבודתו; חלוקת חגים וחופשות ממוסדות החינוך מותאמת לזוג הספציפי ולצרכיהם; הסכמה על כי הורה אחד הוא שיוציא מידי יום ביומו את הילדים ממסגרות החינוך בצהריים (גם בימים בהם המשמורת היא אצל ההורה השני) וזאת לאור ראייתם המשותפת של בני הזוג- שלא רצו שהילדים ישהו בצהרונים, ומנגד שולבה הסכמה זו בהסכמה שבכל ימי שישי יוציא ההורה השני את הילדים מהמסגרות כולל בימי שישי בהם המשמורת היא אצל הצד האחר, שיגיע לקחתם לסוף שבוע עימו רק בשעות אחרי הצהריים כשיסיים לעבוד...

אלו הן רק מספר דוגמאות מיני רבות אשר אליהן הגיעו זוגות בהליכי גישור לגירושין שערכתי.
היכולת להתאים בגישור את הסכם הגירושין באופן מדויק לבני הזוג הספציפיים, היא דבר שערכו לא יסולא בפז.

בתי המשפט- מערכת המטפלת במסות

יש להודות על האמת- בתי המשפט מטפלים במסות של זוגות מתגרשים הפונים אליהם. מטבעה של מערכת המטפלת במסות, אין לה יכולת לתת מענה ספציפי ומדויק לצרכים של כל אחד ואחד, והמציאות עגומה אף יותר.  הרבה החלטות ניתנות באופן של "חיתוך בבשר החי" בהתאם ללשון החוק היבש, ויעידו על כך רבים היוצאים לא מרוצים, בלשון המעטה, משערי בית המשפט..
בעולם שלנו, בו האדם מבקש להגשים את עצמו ולממש את האינטרסים והצרכים שלו באופן מדוייק, מעוניין להיות בשליטה על חייו ולנהלם לפי ראות עיניו (פעמים רבות רצון זה הוא העומד בבסיס ההחלטה להתגרש !) הרי שהפתרון של ההליך הגישורי נותן מענה בלתי רגיל לצרכים אלו.
הוסיפו לכך את העובדה שהליך הגישור משאיר לבני הזוג פתח לתקשורת נורמטיבית ביניהם, וליחסים טובים המאפשרים להם להמשיך ולהיות זוג הורים לילדיהם גם לאחר שהם אינם בני זוג עוד- והנה לכם הדרך הנכונה והמיטבית להתגרש תוך צמצום הנזקים וההשלכות של הגירושין על בני הזוג ועל הילדים כאחד !

כתובת המשרד:
רחוב קלאוזנר 2,
רעננה
09-7735419
054-4806911
iditalfa@gmail.com

קבלו במתנה את ״המדריך השלם לגירושין בראייה משפחתית״:


"המדריך מסביר בצורה פשוטה וברורה את היתרונות של גישור לגירושין, והקל עלינו
את ההחלטה לבחור בדרך הזו בכדי להתגרש במהירות ובצורה מכובדת ומשותפת, תודה!"

תודות מלקוחות