images/home_page/PrintLogo-01.png
הדפסה

סיכמתם ביניכם הכל על כוס קפה? עדיין חשוב שעורך דין ינסח את ההסכם...

מדוע חשוב ולעיתים אף קריטי, שעורך דין ינסח את ההסכמות אליהן הגעתן עם בני הזוג? מדוע אין להפחית בחשיבות ניסוח ההסכם על ידי עורך דין, ומהי הקריטיות בכך שיהיה זה עורך ידן מתמחה בדיני המשפחה והגירושין בישראל?

לא פעם נשאלתי ע"י בני זוג שהחליטו להתגרש וסיכמו הכל ביניהם "יפה ובהסכמה על כוס קפה", אם מספיק שהם יכתבו כמה משפטים בכתב יד ויחתמו או שכדאי שיהיה להם הסכם מסודר...

ותשובתי תמיד זהה- זה לא "כדאי" שיהיה לכם הסכם מסודר- אלא חשוב והכרחי ביותר שיהיה לכם הסכם גירושין מסודר, מגובש, מנוסח נכון ושכולל את כל הפרטים עד הקטנים ביותר, אלו שלפעמים דווקא עליהם דברים קמים ונופלים.

אין להפחית בחשיבות אופן ניסוח הסכם הגירושין ע"י עורך דין המתמחה בתחום דיני המשפחה והגירושין. הסכם זה כולל בתוכו הסכמות לגבי כל הסוגיות שרלוונטיות לבני הזוג ולילדיהם, לרבות מזונות, משמורת והסדרי ראייה, חלוקת רכוש וכספים, חובות והלוואות, זכויות עתידיות, ועוד.

ההסכם חייב לדון בכל העניינים הללו ואחרים נוספים, והכל חייב להיות מוזכר בהסכם. יש חשיבות עליונה לכך שהדברים ינוסחו באופן חד משמעי, בר אכיפה ושלא משתמע לשתי פנים- שכן הסכמה לא ברורה עד תומה עלולה להוביל למחלוקת בעתיד לגבי אופן ביצוע ההסכמה בפועל.

 

התייחסות לניואנסים הקטנים

עורך דין יודע להתייחס לכל הניואנסים הקטנים שלעיתים יכריעו האם ניתן יהיה להוציא את ההסכמות לפועל או לא, שכן זוהי עבודתו היומיומית בה הוא עוסק באופן קבוע.

יש להדגיש שבבואכם אל בית המשפט לאשר את ההסכם ולתת לו תוקף של פסק דין השופט יוודא שכל העניינים הרלוונטיים הוכרעו בהסכם ולא הושמט אף דבר, ואתם תידרשו להצהיר בעת אישור ההסכם על שחתמתם עליו מרצונכם מתוך שיקול דעת וללא לחץ, וכי אתם מבינים את תוכנו ומאשרים שאלו הסכמותיכם.

העובדה שלאחר שלב זה ההסכם אינו ניתן עוד לשינוי, אלא רק בהסכמה של שני הצדדים הינה קריטית והופכת לבעלת חשיבות עליונה את האופן בו מנוסחות ההסכמות אליהן הגיעו בני הזוג, עד רמת "האותיות הקטנות".

 

ניסוח לא מדוייק משמעו לעיתים חזרה לבית המשפט

למרבית הצער כבר היו לא מעט מקרים בהם סעיפים שלא נוסחו באופן מדוייק וחד משמעי, או שהיו חסרים בהם פרטים (כמו למשל מועד תשלום/ האם יש הצמדה לסכום שלא משולם במועד, ועוד ועוד) קיבלו פרשנות שונה במרחק הזמן ע"י כל אחד מבני הזוג, והביאו לכך שלא היתה עוד ברירה אלא לפתוח בהליכים משפטיים בבית המשפט זה נגד זו...

מצב זה יכול להימנע אם הסכם הגירושין ייערך על ידי עורך דין המתמחה בתחום דיני המשפחה והגירושין, אשר יידע לכלול את כל הנדרש, לנסח את כל הניואנסים הקטנים, וליצור הסכם שהסכמותיו מהוות מקשה אחת, עבור בני הזוג המתגרשים.