מאמרים נוספים:

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלי וקיראו עוד תכנים

בשנת 2005 נחקק 'חוק החולה הנוטה למות', שנועד להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים, לבין ערך אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות של איכות החיים.  

החוק קובע עיקרון יסוד על פיו בקביעת הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות, יהוו מצבו הרפואי, רצונו ומידת סבלו את השיקולים הבלעדיים.

החוק דן במצב בו אדם לא מעוניין בהארכת חייו וקובע את המתווה והדרך לערוך מסמך המורה שלא לעשות כן. הדרך הקיימת בחוק החולה הנוטה למות הינה ע"י הכנת מסמך ומילוי טופס מראש, בעת היותו כשיר או ע"י מינוי מיופה כח.

 

יצוין כי עפ"י החוק על הרופאים לפנות לקרובי משפחתו של החולה הנוטה למות ולקבל את אישורם שלא לפעול להארכת חייו. מובן כי זהו מצב קשה ביותר לבני  המשפחה ולעיתים קרובות אף בלתי אפשרי. רבים מסרבים להיות אלו המאשרים לרופא שלא לחבר את יקירם למכשירי החייאה, גם אם היו שותפים לרצונו בכך טרם הגעתו למצב הסופני.

 

צוואה מחיים היא מסמך אשר הכנתו מראש ע"י אדם נותנת מענה לעניין זה, ומוציאה מידי בני המשפחה את הצורך לעמוד בדילמה הקשה ולקבל את ההחלטה על אי הארכת חייו של יקירם.

מדובר במסמך חוקי לכל דבר, אשר בו יכול עורך הצוואה להסמיך עורך דין או רופא או כל אדם אחר שליבו חפץ, להיות נציגו מול הרופאים ולתת את האישור לאי הארכת חייו באמצעים מלאכותיים.

בחתימה על צוואה מחיים מסמיך החולה את אותו נציג מטעמו להורות לרופאים שלא לחבר אותו למכונות החייאה, חרף התנגדות קרוביו.

 

יצוין כי בשנים האחרונות עולה המודעות לחתימה על צוואה מחיים, ואנשים רבים בוחרים לחתום מראש בהיותם בריאים על מסמך שכזה ומיידעים את קרובי משפחתם על קיומו של המסמך.

 

כתובת המשרד:
רחוב קלאוזנר 2,
רעננה
09-7735419
054-4806911
iditalfa@gmail.com

קבלו במתנה את ״המדריך השלם לגירושין בראייה משפחתית״:


"המדריך מסביר בצורה פשוטה וברורה את היתרונות של גישור לגירושין, והקל עלינו
את ההחלטה לבחור בדרך הזו בכדי להתגרש במהירות ובצורה מכובדת ומשותפת, תודה!"

תודות מלקוחות