images/home_page/PrintLogo-01.png
הדפסה

בשנים האחרונות קיימת עלייה דרמטית באחוזי הגירושין, והמסגרת הזוגית והמשפחתית עוברת תהפוכות ושינויים. אבל האם ידעתם כי ישנה עלייה גם במספר הזוגות הבוחרים לערוך הסכם ממון בסמוך לנישואין? כן כן!  הדבר נובע בראש ובראשונה מאותם תמורות ושינויים שחלו בחברה הישראלית ובמבנה התא המשפחתי והמערכת הזוגית.

כיום, הגדרת המושגים "משפחה" ו"בני-זוג" אינה עוד מובנת מאליה כבעבר. אם לפני 2-3 עשורים משמעות המילים "משפחה" ו"בני-זוג" היתה בעל ואישה שנישאו בחופה וקידושין והולידו ילדים משותפים, הרי שכיום אנו רואים שילובים שונים המרכיבים מערכת זוגית, כמו: נישואין בפרק ב', כולל הולדת ילדים; משפחות חד-הוריות; משפחות חד-מיניות, לרבות הולדת ילדים; נישואין אזרחיים; ידועים בציבור- בני-זוג שחיים יחד ללא נישואין, גבר ואישה שחוברים יחדיו לשם המטרה של הולדת ילדים בלבד, ללא זוגיות כלל, ועוד.

 

שינויים אלו מובילים למסקנה, כי כיום ישנו צורך רב מבעבר לעריכת הסכם ממון בין בני זוג שעומדים להינשא, ועל אחת כמה וכמה כשבני הזוג מנהלים זוגיות ללא נישואין. למעשה, הסכמי ממון רלוונטיים כמעט לכולם, שכן מאחר וכיום אחוזי הגירושין כה גבוהים (אחד מ 4 זוגות ובמקומות מסויימים אחד ל 3 זוגות!) הרי שמרביתינו נמצאים בנקודה כלשהי על ציר ה"נישואין פרק א – גירושין – זוגיות פרק ב" (עם/ללא נישואין).

 

לכל האמור מתווספת העובדה שבדור האחרון גיל הנישואין עלה, ולכך השלכות המתבטאות, בין היתר, בתחום הכלכלי: זוגות רבים מגיעים ליום חתונתם כשהם אמידים או בעלי רכוש עליו הם מעוניינים להגן, חלקם הספיקו לפתח קריירה ולצבור זכויות סוציאליות ואחרות במקום העבודה, לעיתים מדובר במצב בו אחד מבני הזוג ירש / קיבל במתנה כספים אותם הוא רוצה להבטיח, ועוד.

 

הסכם ממון הינו הסכם הצופה פני עתיד, ומטרתו להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג בעת גירושין. הידיעה כי הליכי הגירושין עלולים להיות לעיתים ארוכים, ואף מלוכלכים וסבוכים, מובילה רבים לערוך הסכם כזה בסמוך לנישואיהם. 

 

רוצים לקבל את המדריך שלי בנושא הסכמי ממון (ללא כל עלות!)? ליחצו כאן

 

טרם עריכת הסכם ממון חשוב לדעת שעפ"י החוק, לגבי יהודים הנישאים זל"ז חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, שקובע מנגנון הקרוי "איזון משאבים", לפיו כל זכות ונכס מכל מין וסוג, שנצברו ע"י בני הזוג במהלך הנישואין, יהיו משותפים ויתחלקו ביניהם באופן שווה בעת גירושין. הסדר איזון המשאבים מוציא מחוץ לשיתוף נכסי ירושה או מתנה, ונכסים שהיו לבני הזוג ערב הנישואין.

 

על כן, הסכם ממון למעשה נותן מענה להרבה מצבים:

לסיכום, יש הרואים בעריכת הסכם ממון אקט של חולשה מצד אחד מבני הזוג אולם מניסיוני במרבית המקרים הדבר אינו כך, נהפוך הוא- הסכם ממון יכול לאפשר לצד החלש כלכלית להתנות תנאים כחלק מהחתימה על ההסכם לדאגה לעתידו אם חלילה בני הזוג ייפרדו, וכמובן שבמקרים רבין הסכם ממון מכניס שקט, וודאות ויציבות לקשר הזוג ודווקא מאפשר לצדדים להתרכז ביומיום בזוגיות עצמה, ולא בחשבונאות.