ואם הצד השני מסרב להגיע לגישור ?

תמונה של גשר מעל מים למאמר ואם הצד השני מסרב להגיע לגישור?

ב 20 שנותיי כמגשרת לגירושין, שמעתי פעמים רבות את השאלה: "אבל מה אם הצד השני לא מוכן לבוא לגישור? אפשר לחייב אותו ולהכריח אותו?" אז לטובת השואלים וכל מי שתהה בעניין, נעשה קצת סדר בכדי להבין "איך הדברים עובדים":
הליך הגישור הינו הליך בעל יתרונות רבים, והוא מבוסס על עקרונות שהינם יפים, טובים ויעילים ביותר לפתרון מחלוקות בחיים בכלל, ולא רק בעת גירושין.

אחד מעקרונות היסוד עליהם מבוסס הגישור הינו וולונטריותהליך וולונטרי משמעו הליך שמבוסס על בחירה מוחלטת של הצדדים– הן בעצם ההחלטה לפתוח ולקחת חלק בהליך הגישור, הן בהחלטה לסיימו בשלב זה או אחר, והן לגבי ההסכמות לגופן, אליהן מגיעים הצדדים מרצונם החופשי.

לי כמגשרת, אין יכולת ואפשרות (וגם לא רצון) להכריח או לחייב את אחד מבני הזוג להיות חלק מהגישור. להבדיל מבית המשפט, שם אדם חייב להופיע ולהתגונן כאשר נפתח כנגדו הליך משפטי- הרי שגישור הוא הליך מרצון, ואם צד אחד לא רוצה להיות "שם" הוא פשוט לא חייב בכך.

לעיקרון הוולונטריות יש מספר אספקטים נוספים:

א. כל אחד מבני הזוג רשאי להפסיק את הגישור בכל שלב שהוא, מבלי שתינקט נגדו סנקציה כלשהי.

ב.  אם ההליך לא הצליח ובני הזוג החליטו לפנות לערכאות המשפטיות- להפסקת הגישור לא תהיה השפעה בעניין, והמגשר מנוע מלעדכן את בית המשפט מי מבני הזוג הביא להפסקת ההליך.

ג.  למגשר עצמו אסור כמובן להפעיל על הצדדים לחץ להמשיך בגישור, גם אם הוא סבור שבבית המשפט יגיעו לתוצאות פחות טובות לשניהם. ההחלטה אם להמשיך בגישור או לאו- נתונה רק בידי בני הזוג.

 אולם אזדרז ואומר, בל תטעו- מה שאולי נראה לרגע כחיסרון- הוא הוא היתרון הגדול של הליך הגישור !

 הליך הגישור נוחל הצלחה גדולה בתחום הגירושין דווקא משום שמדובר בהליך מרצון !
בני הזוג מגיעים לגישור לאחר ששקלו את כל האפשרויות שעומדות בפניהם, והבינו כי זוהי הדרך הטובה ביותר עבורם להתגרש.

 מדובר בהליך שהינו ההיפך הגמור מהליכים בבית המשפט- הליך לא מאיים, מתנהל בצורה נעימה, ללא סדרי דין ובלי שיש חובה להיצמד ללשון החוק היבש, ניתן להפסיק את הגישור בכל עת אם אחד מהצדדים מחליט שהדברים לא מתקדמים לשביעות רצונו, הוא מאפשר בחינת אופציה של הגעה להסכם מבלי לבטל את האופציה של הגעה לבית המשפט מאוחר יותר אם הגישור לא צלח, כלומר הגישור לא חוסם שום אופציה מאף אחד מבני הזוג !.

כאשר פונה אלי אחד מבני הזוג וטוען כי מישנהו לא מוכן לקחת חלק בגישור, והוא מאוד רוצה להימנע מפנייה לערכאות המשפטיות, אני חוזרת ומדגישה את היתרונות הרבים הנוספים של הגישור, שאמורים להפיג כל חשש מהצד שלא לגמרי רוצה לקחת חלק בהליך, ולהביאו להבנה שמדובר בהליך לא מאיים, שהינו עבור מרבית הזוגות הפלטפורמה הנכונה לסיום הנישואין:

המגשר הינו ניטרלי ואובייקטיבי

א. אסור לו להביע עמדה נחרצת כלפי אף אחד מהצדדים.

ב.  המגשר חייב לפעול בהוגנות כלפי שני הצדדים, בתום לב וללא אפלייה ומשוא פנים של צד אחד על פני השני.

ג.  אסור למגשר להתנות את שכר הטירחה שלו בתוצאות ההליך. שכר הטירחה ייקבע מראש בין המגשר לצדדים וטרם פתיחת ההליך.

 למגשר אין סמכות הכרעה במחלוקות

 א. למגשר אין סמכות של שופט או בורר, והוא רק מכוון את הצדדים ומסייע להם להגיע ליישוב המחלוקות ביניהם, ולא מכריע במחלוקות. המגשר מנהל את המשא ומתן בין הצדדים מקום שהם לא מסוגלים לעשות זאת בעצמם, לאור האמוציות  והרגישויות הנלוות פעמים רבות לגירושין.

ב.  בני הזוג הם שיוצקים את התוכן של הדברים, ויוצרים את ההסכם לפי רצונם.

 ההליך לא מתנהל עפ"י סדרי הדין הרגילים של בתי המשפט

א. גם אם אחד מבני הזוג נזכר בשלב מאוחר יותר בדבר מה חשוב מבחינתו- הוא יכול לומר זאת בכל שלב שלפני החתימה על ההסכם, וככל שהדבר חשוב ורלוונטי- הוא ייכנס לנוסח הסופי של הסכם הגירושין.

ב.  בגישור אנחנו לא מנהלים חקירות, ולא מגישים תצהירים.

 סודיות וחסיון

א. כל הנאמר במהלך הגישור הינו סודי וחסוי, ונשאר בין המגשר לצדדים.

ב. חלק מהפגישות בגישור הינן משותפות לי כמגשרת יחד עם שני בני הזוג, ובחלקן של הפגישות אני יושבת עם כל אחד מהצדדים בנפרד. פגישות אלו חסויות ונועדו לאפשר לכל אחד מהצדדים לומר את כל אשר על ליבו, כולל לבטים, דילמות וחששות שאינו רוצה לחשוף בפני הצד השני.

ג.  גם במצב בו הופסק הגישור והצדדים הגיעו אל ביהמ"ש – אסור יהיה למגשר לחשוף את הסיבות שבעטיין הופסק הגישור, או מי מבני הזוג יזם את סיומו של ההליך.

ד.  אסור למגשר לעשות כל שימוש במידע שהגיע אליו במהלך הגישור.

איסור יצירת קשר מקצועי או עיסקי בין המגשר לאחד הצדדים

המגשר מנוע מליצור קשר עיסקי בהמשך עם אחד מהצדדים, אלא אם הצד השני נתן הסכמתו לכך.

הצדדים עצמם מחויבים לפעול בגישור בתום לב ובניקיון כפיים

א. מכיוון שמדובר בהליך מרצון והצדדים הגיעו מבחירה חופשית, ובמטרה להיעזר במגשר כדי ליישב את המחלוקות ביניהם- הם מחוייבים לפעול בתום לב ובהגינות בהליך.

ב.  שקיפות- על מנת שיצליחו להגיע להסכם הוגן לשני הצדדים, על בני הזוג לומר אמת, לחשוף את כל הראיות ולא להסתיר דבר.

ג.  ההליך מבוסס על אמון הדדי בין כל הצדדים.

ד.  בני הזוג מחוייבים לשמור על כללי שיחה נאותים ותרבותיים, על לשון נקייה, על כל אחד לתת לשני לומר את דבריו ללא הפרעה, ורק אז להגיב.

העקרונות עליהם מבוסס ההליך מסבירים מדוע הליכי גישור לגירושין נוחלים הצלחה רבה.
בימינו, כאשר הסטטיסטיקה מדברת על כך שאחד מכל שלושה זוגות מתגרש, ההבדל יהיה בדרך בה בחרו בני הזוג להיפרד זה מזו, אשר תשליך לשנים קדימה על יכולתם לשמור על תקשורת בריאה ונורמטיבית למען ילדיהם המשותפים, לקיים זוגיות הורית ולהיות שם עבור ילדיהם ביחד, באירועים חשובים לציון כמו מסיבות בגן וביה"ס, בר/בת מצווה, גיוס לצבא, חתונה, קבלת התואר באוניברסיטה ועוד..

אני תמיד מזכירה לבני הזוג המתגרשים את הדבר החשוב ביותר, לטעמי, והוא שאמנם לאחר הגירושין הם כבר לא בני זוג, אולם לנצח הם נשארים זוג הורים לילדיהם !

 הליך הגישור מאפשר להם להמשיך ולהיות זוג הורים לילדיהם, כי הרי הילדים לא מתגרשים לעולם מאבא ואמא.

בנוסף מי שרוצה להעמיק עוד יותר, אני מזמינה להוריד את המדריך שלי לגישור לגירושין,
ללא שום עלות כאן בלינק: https://idit.ravpage.co.il/DIVORCENEWGUIDE
(היכנסו ללינק הקלידו שם וכתובת מייל, והמדריך + סרטונים ומידע רב נוסף, יישלחו אליכם)