זמני שהות שווים

מאזניים ובכל כף ארבעה אנשים מנייר

בעת הגירושין על ההורים לקבוע ביניהם את חלוקת ימי השהייה של הילדים עימם. הרבה זוגות מבקשים ליצור הסדר של חלוקה שוויונית של ימות השבוע וסופי השבוע, כך שהילדים ישהו "חצי בחצי" עם שניהם.

אבל איך עושים זאת? הרי יש לנו שבוע בן שבעה ימים, מספר אי-זוגי אשר אינו מתחלק ל 2… תתפלאו לשמוע- יש יותר מהסדר אחד של חלוקת ימים אשר מגשים את החלוקה השוויונית, ואני אביא כאן להלן כמה דוגמאות של הסדרים כאלו, כולל טבלאות ימים בתחתית המאמר אשר יעזרו לכם להחליט איזה מההסדרים הכי נוח ומתאים לכם ולילדיכם.

חשוב לי לומר שאמנם רשמתי מתחת לכל הסדר את ה"יתרונות" ו"חסרונות" שלו, אולם מדובר בדבר סובייקטיבי- ומאוד יכול להיות שחסרון עבור זוג הורים אחד, ייתפס כיתרון עבור זוג הורים אחר, לכן חשוב לבחון מה ההסדר הנוח עבורכם, ולהתייחס אל ההערות שלי לכל הסדר יותר כאל המלצה או חומר למחשבה.

אופציה א' – יום-יום לסירוגין + חמישי מתחלף

בהסדר זה מוגדרים 2 ימים קבועים לאמא, 2 ימים קבועים לאבא, ויום אחד מתחלף לסירוגין- הוא יום חמישי, אשר יתחלף באופן הופכי לסופ"ש.

כלומר- אם הימים של האמא הם לצורך העניין ראשון+ שלישי, ושל האבא שני+ רביעי זה אומר שמידי שבוע אלו הם ימי השהייה הקבועים, אשר לא משתנים.

מה שכן ישתנה מידי שבוע הוא יום חמישי- הילדים ישהו ביום חמישי אצל ההורה אצלו לא ישהו בסופ"ש העוקב. ועל כן ביחידת זמן של שבועיים לכל אחד מההורים יהיה חמישי "שלו", בשבוע שבסופו הילדים שוהים אצל ההורה השני.

ניתן לראות בטבלה את הימים הקבועים ואת חמישי המתחלף הופכי לסופ"ש:

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
שבוע 1 הורה א הורה ב הורה א הורה ב הורה א הורה ב הורה ב
שבוע 2 הורה א הורה ב הורה א הורה ב הורה ב הורה א הורה א
שבוע 3 הורה א הורה ב הורה א הורה ב הורה א הורה ב הורה ב
שבוע 4 הורה א הורה ב הורה א הורה ב הורה ב הורה א הורה א

 

אופציה ב'- 2 ימים צמודים לכל הורה + חמישי מתחלף

ההבדל בין הסדר זה לבין הקודם הינו בכך שהיומיים הקבועים של כל אחד מההורים צמודים זה לזה. מעבר לכך יש לנו חמישי מתחלף הופכי לסופ"ש כמו בהסדר הקודם.

היתרון של הסדר זה הוא שהילדים ישנים יומיים רצוף אצל כל הורה ולא בכל לילה במיטה אחרת. מנגד יש מי שרואה כחיסרון את זה שימים ראשון + שני שייכים לאותו ההורה, מה שיוצר בפועל רצף שהייה משישי עד שלישי בבוקר אצל אותו הורה, ובימים אלו הילדים לא שוהים עם ההורה השני.

 

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
שבוע 1 הורה א הורה א הורה ב הורה ב הורה א הורה ב הורה ב
שבוע 2 הורה א הורה א הורה ב הורה ב הורה ב הורה א הורה א
שבוע 3 הורה א הורה א הורה ב הורה ב הורה א הורה ב הורה ב
שבוע 4 הורה א הורה א הורה ב הורה ב הורה ב הורה א הורה א

 

אופציה ג'- הסדר "מראה" כל הימים מתחלפים מידי שבוע

בהסדר זה מחליפים ההורים בכל שבוע את כל הימים ביניהם, כפי שניתן לראות בטבלה. חשוב לקחת בחשבון שמצד אחד יש כאן יתרון של מס' ימים רצופים אצל כל הורה מה שייתכן ויקל על הילדים שלא יצטרכו בכל לילה לישון במיטה אחרת. מנגד יש חסרון להסדר זה בעיקר בנוגע לתכנון של תוכניות עתידיות (נראה שיותר על ההורים מאשר על הילדים) – כי הרי בכל שבוע כל הימים של ההורים מתחלפים והם הפוכים לימים של השבוע שעבר, מה שעלול להקשות על התחייבות לפעילות ביום קבוע – למשל קורס שההורה רוצה ללמוד, או יום עבודה קבוע אחרי צהריים, תכנון חופשה גם יצריך בדיקה מדוקדקת של לוח השנה בכדי לוודא שהחופשה נופלת על ימים שבהם הילדים שוהים/לא שוהים אצל אותו הורה.

 

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
שבוע 1 הורה א הורה א הורה ב הורה ב הורה א הורה א הורה א
שבוע 2 הורה ב הורה ב הורה א הורה א הורה ב הורה ב הורה ב
שבוע 3 הורה א הורה א הורה ב הורה ב הורה א הורה א הורה א
שבוע 4 הורה ב הורה ב הורה א הורה א הורה ב הורה ב הורה ב

 

 

 

אופציה ד'- 2 ימים צמודים לכל הורה + שלישי מתחלף

ההבדל בין ההסדר הזה לבין ההסדר המובא באופציה ב' לעיל, הינו שהיום המתחלף כאן הינו יום שלישי, ולא חמישי.

דבר זה יוצר רצף של מס' ימים בכל שבוע אצל כל הורה, תוף ששומרים על העיקרון שלכל הורה יש 2 ימים קבועים שלא משתנים, וכאמור יום שלישי מתחלף באופן הופכי לסופ"ש.

 

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
שבוע 1 הורה א הורה א הורה א הורה ב הורה ב הורה ב הורה ב
שבוע 2 הורה א הורה א הורה ב הורה ב הורה ב הורה א הורה א
שבוע 3 הורה א הורה א הורה א הורה ב הורה ב הורה ב הורה ב
שבוע 4 הורה א הורה א הורה ב הורה ב הורה ב הורה א הורה א