חלוקת רכוש בין בני הזוג בעת גירושין

תמונה של שטרות דולרים מתעופפים באויר

אחד הנושאים העומדים בלב הגירושין הינו חלוקת הרכוש אשר צברו הצדדים במהלך החיים המשותפים. ללא ספק בתקופת הגירושין חיי בני הזוג משתנים ותחומים רבים סופגים טלטלה. אחד מהם הינו מצבו הכלכלי של התא המשפחתי אשר מתפצל לשניים, ועל כן גם מכפיל את חלק מהעלויות של בני הזוג העוברים לחיות בשני בתים נפרדים, וגם דורש מהצדדים לבצע צעדים שונים בדרך לאיזון הזכויות, הרכוש וגם החובות, אשר הם צברו במהלך הנישואין.

"חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג- 1973" קובע כי בעת גירושין, כל הרכוש, נכסים, כספים, זכויות וגם חובות והלוואות, אשר צבר כל אחד מבני הזוג מיום הנישואין ועד לגירושין (או ליתר דיוק- עד למועד שיוכרז כמועד סיום השיתוף = מועד הקרע), יתחלקו ויתאזנו בין שני הצדדים בחלקים שווים. "כל הרכוש והזכויות" משמעם כל מה שנצבר בנישואין לכל אחד מבני הזוג, גם אם אותו נכס/זכות/חוב רשום רק על שם אחד מהם, כמו למשל רכב, חשבון בנק נפרד, פנסיה, קופת גמל, או קרן השתלמות וכדו'.

הדרך בה מאזנים את הפנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל, ביטוח מנהלים, וכיוצ"ב (אשר נקראים גם "הזכויות הסוציאליות של הצדדים") שונה מהאופן בו מאזנים נכסים אחרים כגון דירה משותפת, כלי רכב, חשבון בנק, מיטלטלין משותפים וכדומה. מדוע? מכיוון שעל פי חוק יחסי ממון זכויות סוציאליות יתאזנו במועד נזילותן, ואילו נכס כמו דירה או רכב או חשבו בנק, יאוזנו במועד הגירושין. כלומר- את החישוב של פערי הפנסיות הקיימים בין בני הזוג מחשבים במועד הגירושין ובמידה ואכן קיים פער, הסכום ישולם לצד אשר צבר פנסיה קטנה יותר, במודע בו אותו צד יצא לפנסיה. בית לעומת זאת, ניתן לאזן בנקל- ע"י כך שאחד מהצדדים רוכש את חלקו של משנהו בבית, או במידה ואף אחד מהצדדים לא מעוניין / לא מסוגל לכך- הוצאת הבית למכירה בשוק החופשי למרבה במחיר.

מספר דברים חשוב להדגיש בנושא- ראשית, בניגוד למה שאולי ניתן לחשוב, הרי שאיזון בעת יציאה לפנסיה כפי שמוגדר בחוק לא משאיר את בני הזוג תלויים זה בזה. חישוב הפער בקצבאות הפנסיה שצבר כל אחד מבני הזוג מבוצע כאמור בעת הגירושין ונרשם בקרן הפנסיה, ובמועד פרישתו לפנסיה של בן הזוג הזכאי לחלק מקצבת משנהו, תשלם קרן הפנסיה לאותו צד ישירות את חלקו בפנסיה שצבר הצד השני במהלך נישואיהם.

שנית- קיימת אפשרות נוספת: כאשר בני הזוג מעוניינים לאזן כיום את כל הזכויות ביניהם ולא להשאיר "זנבות" עתידיים, דבר זה אפשרי לחלוטין- אך הוא תלוי הסכמה של שני הצדדים. איזון כזה- של כספי הפנסיה כיום ולא בגיל פרישה-  נקרא היוון. בעיקרון הדבר לא נעשה ע"י שבירת קרן הפנסיה ותשלום מס, אלא ע"י איזון כנגד נכס/זכות אחרים של הצדדים- כמו למשל חסכון כספי, או הדירה המשותפת. חשוב להדגיש שוב- כי אופציה זו תלויית הסכמה של שני הצדדים, ובראש ובראשונה- של הצד אשר צבר סכום גבוה יותר בפנסיה, ועל כן אמור לשלם לצד השני את הכספים היום, באמצעות נכס/זכות אחרים. כך בדיוק היה אצל רחלי, 54 ואבי, 56 אשר הגיעו אלי לגישור-גירושין חודשים ספורים אחרי שציינו 30 שנות נישואין. הילדים שלהם כבר היו בגירים (אודי היה בן 23 , חן היתה בת 21) והדבר המרכזי שעמד בלב הגישור היה הרכוש שצברו הצדדים במהלך שנות הנישואין. הזמנתי להם דוחות מסלקה פנסיונית אשר סיפקו לנו תמונת מצב לגבי כל אחד מהם ממנה הבנו את הפערים בצבירות הפנסיה של כל אחד מהם. לאחר שמינינו אקטואר לשם מתן חוות דעת מדוייקת, בני הזוג החליטו שהם מעוניינים "לסגור את הדלת לחלוטין ולא להשאיר שום דבר לעתיד" כדברי אבי, ולאזן ביניהם את הפנסיה כיום. לאחר התייעצות עם האקטואר הוחלט על איזון הפנסיה באמצעות חלקו של אבי בדירה המשותפת, אותה מלכתחילה הוסכם כי רחלי תרכוש מאבי. התשלום בפועל היה באמצעות הפחתת סכום הפנסיה שהיה על אבי לשלם לרחלי, מהסכום אשר על רחלי היה לשלם לאבי עבור חלקו בדירה המשותפת.

נקודה שלישית שברצוני לציין- רובם ככולם של בני הזוג אשר מסכימים על אופציית היוון זכויות הפנסיה לא עושים ע"י שבירת קרן הפנסיה של הצד שצריך לשלם למשנהו, אלא התשלום מבוצע באמצעות זכות אחרת שצברו הצדדים במהלך הנישואין כמו למשל בעת איזון הדירה המשותפת של הצדדים או חסכון כספי שצברו.

ורביעית- כאשר משולם כיום סכום כסף, במקום בעוד X שנים קדימה, יש לקחת בחשבון את "מחיר הכסף". המחיר הזה הינו אחוז מסויים אשר יופחת מהסכום הסופי להעברה בגין הפנסיה. על איזה היקף הפחתה מדובר? סדרי הגודל משתנים ממקרה למקרה, העיקרון שעליו מסכימים רוב האקטוארים הינו, שככל שבן הזוג שאמור לשלם למשנהו צעיר יותר ו"רחוק" ממועד פרישה לפנסיה, כך אחוז ההפחתה יהיה גבוה יותר. בסופו של דבר האחוז הספציפי נסגר לרוב אצל כל זוג וזוג במסגרת המשא ומתן.

בניגוד לכל האמור, הרי שאת הדירה המשותפת, חשבונות הבנק, מיטלטלין כלי רכב וכיוצא באלו- קל הרבה יותר לאזן מיידית בין הצדדים.

כל אלו הינם נכסים אשר ניתן לאמוד מיידית את שוויים, או על ידי איש מקצוע כמו שמאי או מתווך, או באמצעות כניסה לאתרים בהם מדווחות עסקאות רכישת נכסי מקרקעין לפי ערים וישובים. וכמובן במידה ואף אחד מהצדדים לא מעוניין או לא מסוגל לרכוש את חלקו של משנהו בדירה או ברכב- הנכס יצא למכירה בשוק החופשי למרבה במחיר.

כמובן שבמידה ועל הדירה רובצת משכנתא או על הרכב רשומה הלוואה, הרי שיש לפרוע אותן טרם חלוקת התמורה בין הצדדים. במידה ואחד מהצדדים קונה את חלקו של משנהו, אנו נפחית את סכום המשכנתא /ההלוואה מהנכס, ועל הצד הקונה יהיה לשלם לשני את מחצית היתרה.

כאשר עטרה, 39 וגדי,37 הגיעו אלי, הם התלבטו רבות לגבי הדירה המשותפת והאם זה הזמן הנכון למכור אותה. לזוג היו 3 ילדים גילת, 15, דניאלה, 12, ויואב בן 6. לבני הזוג היה חשוב למצוא פתרון ששניהם יוכלו לחיות עימו בשלום, ובעיקר עבור ילדיהם, יצמצם את הטלטלה של הגירושין. לאף אחד מהם לא היתה יכולת כלכלית לרכוש את חלקו של משנהו בדירה. לאחר הליך של מספר פגישות, התייעצות עם שמאי מקרקעין ועם יועץ משכנתאות, הגענו להסכמה יצירתית לפיה גדי ירכוש את חלקה של עטרה בדירה, אולם רק בעוד 4 שנים, כאשר הבת הבכורה כבר תתגייס לצבא. עד אז הוסכם כי עטרה תמשיך לגור בדירה וכנגד תשלום שכ"ד לגדי, יקוזזו דמי המזונות אשר היה עליו לשלם לה עקב פער ההכנסות שהיה בי השניים. כך הרווחנו שני דברים שהיו חשובים לבני הזוג- לא היתה להם יכולת כלכלית לרכוש את הדירה כיום ולכן דחיית הרכישה בפועל, אפשרה לגדי מספיק זמן למציאת מקורות מימון, ומנגד הישארות עטורה בדירה שירתה את הדבר החשוב ביותר שהוגדר כבר בפגישה הראשונה- צמצום ככל שניתן את השינויים לילדים עקב הגירושין.

ללא ספק הפתרון אליו הגענו שירת את האינטרס של שני הצדדים.

 

ומה לגבי חובות שנבצרו במהלך הנישואין? כמובן גם אלו יתאזנו בין הצדדים בשווה והם יפרעו אותם מחצה על מחצה טרם הפרדת החשבונות וביצוע הגירושין. כך היה במקרה של אילנה, 40 ורוני, 46 אשר, למצער, הגיעו אלי עם חובות גבוהים יותר מנכסים וזכויות… הם היו הורים לילדה אחת בת 3, ולגבי הסדרי השהות עימה כמו גם מזונותיה, הם הסכימו מייד. אולם חלוקת הרכוש או ליתר דיוק- החובות- השתנתה מספר פעמים טרם הגענו להסכמה סופית. מאחר וגובה הלוואות בני הזוג יחד עם יתרת החובה בחשבון המשותף, היו גבוהים, הוחלט בלית ברירה כי כל אחד מהצדדים יטול בחשבונו הנפרד הלוואה בגובה מחצית החובות, בכדי לפרוע יחד את החוב המשותף ולסגור את חשבון הבנק שלהם.

 

אם לסכם את נושא חלוקת הרכוש בגירושין אנו מבינים כי תא משפחתי המתפצל לשניים נדרש לאי-אלו התאמות למציאות החדשה של שני בני הזוג. במידה ובני הזוג ישכילו להגיע להסכמות יצירתיות שתואמות את הצרכים שלהם ושל ילדיהם, שלב זה יעבור עם פחות נזקים, ויותר עתודות כספיות לשימוש בני הזוג ביום שאחרי.

בנוסף מי שרוצה להעמיק עוד יותר, אני מזמינה להוריד את המדריך שלי לגישור לגירושין, ללא שום עלות כאן בלינק:
 https://idit.ravpage.co.il/DIVORCENEWGUIDE
(היכנסו ללינק הקלידו שם וכתובת מייל, והמדריך + סרטונים ומידע רב נוסף, יישלחו אליכם)