תמונה לדוגמא לזימון אישור הסכם

דוגמא לזימון לאישור ההסכם