אז איך אני עורך צוואה?

יד חותמת על נייר

אז איך אני עורך צוואה?

בישראל מוסדרים ענייני ירושות וצוואות בחוק הירושה, אשר נחקק בשנת 1965.

סעיף 1 לחוק קובע כי במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו, וסעיף 10 קובע את היורשים עפ"י דין, שהינם מי שהיה במות המוריש בן-זוגו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי-הוריו וצאצאיהם.

כלומר: בהיעדר צוואה, תהא חלוקת הירושה עפ"י דין, הווה אומר כל שהמנוח הותיר אחריו יעבור לבן-זוגו ולילדיו (או לנכדיו אם ילדיו נפטרו) באופן שווה. באם לנפטר לא היו ילדים/נכדים, יירש בן-זוגו את נכסיו יחד עם הורי-הנפטר. בן-הזוג יקבל 2/3 מהירושה, והורי-הנפטר יקבלו 1/3.

ואולם, באם הנפטר ערך טרם מותו צוואה, תתבצע חלוקת ירושתו ועיזבונו עפ"י צוואה זו. במידה והוא ערך מס' צוואות- הצוואה האחרונה בזמן היא שתגבר על כל הצוואות האחרות.

צוואה ניתן לערוך באופנים הבאים:

  • צוואה בעדים– אשר הינה הדרך הנפוצה ביותר לעריכת צוואה. המצווה חותם על צוואתו בנוכחות 2 עדים, אשר מאשרים בחתימתם כי אין להם כל קירבה עם המוריש, הם אינם נהנים מהעיזבון, וכי המצווה חתם בפניהם מתוך רצונו הטוב ובלא אילוץ, כפיה, אונס לחץ או השפעה, ולאחר שהצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו האחרונה. צוואה זו בדרך כלל נערכת ע"י עורך דין.
  • צוואה בכתב-יד– המצווה כותב בכתב-ידו את צוואתו, וחותם עליה בצירוף תאריך החתימה. אין חובה שהמצווה יחתום בנוכחות אדם נוסף.
  • צוואה בפני רשות– נערכת בפני שופט או רשם. כיום כמעט ולא נערכות צוואות בצורה זו.
  • צוואת שכיב-מרע– נמסרת בעל-פה ע"י אדם העומד בפני מוות מיידי. במידה ומאוחר יותר חלפה הסכנה לחייו של האדם, הוא נותר בחיים וחלף חודש מיום שמסר בע"פ את צוואתו- הצוואה מתבטלת.

דרך עריכת צוואה הנפוצה ביותר היא צוואה בעדים. מי שעורך את הצוואה במקרה זה הינו עו"ד שמתמחה בתחום, וחתימת המצווה על הצוואה הינה בנוכחות 2 עדים ניטרליים שאינם נהנים מן הצוואה- הראשון הוא לרוב עוה"ד שערך את הצוואה, והשני יכול להיות עובד אחר ממשרדו של העו"ד, אולם העדים לא יהיו בשום אופן מכרים וקרובים של המצווה, בכדי שלא להטיל שום ספק בכך שההליך נעשה מתוך רצון חופשי של המצווה וללא מישהו השפיע עליו או כפה עליו דבר מה בעניין.

עריכת הצוואה מרצון חופשי וללא השפעה, כפייה או לחץ בלתי-הוגנים על המצווה היא דרישה מפורשת הקבועה בחוק הירושה. בסופה של הצוואה מצהיר המצווה וחותם כי ערך את צוואתו מרצונו החופשי וללא לחץ או כפייה, וכי זו צוואתו האחרונה.

בתום עריכת הצוואה והחתימה עליה רשאי המצווה להפקיד אותה ב"רשם הירושות", אולם אין חובה בכך, והוא יכול לשמור את הצוואה אצלו או אצל אדם קרוב באם חפץ בכך.

חשוב לציין כי למרות שהמצווה מצהיר בצוואה כי זוהי צוואתו האחרונה הרי שאין כל מניעה לשנות את הצוואה, או לערוך צוואה חדשה, במידה והמצווה חפץ בכך מאוחר יותר, וכמובן שמרגע חתימת הצוואה החדשה, היא תבטל את הקודמת לה.
עוד יצוין כי סכסוכי ירושה הינם הסכסוכים הלוחמניים ביותר מבחינה משפטית, אשר אורכים פרקי זמן ארוכים ביותר עד להכרעת בית המשפט. בלא מעט מהמקרים הופך ההליך המשפטי ל"מלוכלך" ובלתי נעים בלשון המעטה, לעיתים עוד יותר מאשר הליכי גירושין… לכן מומלץ מאוד לערוך צוואה שתיחתם בנוכחות עדים, לפי כל דרישות החוק, ובכך להפחית ככל האפשר את הסיכוי למאבק משפטי בדבר שאלת תוקפה וכשרותה של הצוואה.

והנה 2 מקרים בהם טיפלתי:
סיפור מקרה 1

הגיעה אלי אישה מרובת נכסים אשר בשנים האחרונות החלה להעביר חלק מהרכוש והכספים לשלושת ילדיה. כעת היא רוצה לערוך צוואה שבה גם יוסדר אופן חלוקת הרכוש שנותר ואשר יועבר לילדים רק לאחר שתלך לעולמה, ובנוסף גם יפורט שווי הרכוש שכבר ניתן לילדים במתנה בזמנו, שכן מטרת העל היא שכולם יקבלו את אותה מנה בירושה. ללא ספק זו הדרך החכמה והמושכלת ביותר לפעול, כאשר יש רכוש ונכסים שונים, ומספר יורשים שאמורים לקבלם.

סיפור מקרה 2

הגיע אלי מקרה, בו אדם הלך לעולמו ולמרבית הצער לא טרח להכין צוואה. מדוע למרבית הצער? שכן אותו אדם שימש דירקטור בחברה מסוימת וכעת יש בעייתיות לקבל החלטות במקומו, בנוסף היו לו מספר נכסי מקרקעין בשיתוף עם 3 אחיו וכיום יש רצון למכור את הנכסים… בנוסף הוא קיבל בחייו סכום חודשי קבוע בגין זכויות בנכסים אחרים, וכיום לאחר מותו לא ברור מי זכאי לסכום זה, והפעולה הראשונה שבוצעה היתה לעצור את העברת הכסף ולהפקידו בחשבון נאמנות.
עד שלא יינתן צו ירושה העניינים לא יתקדמו, וזה חבל.

צוואה הייתה פותרת את כל הבעיות, ולמעשה מונעת את היווצרותן מלכתחילה.

לכן בכל הנוגע לצוואות המשפט הנכון ביותר הינו- סוף מעשה במחשבה תחילה.

בברכת בריאות ואריכות ימים !

עידית

מזדהים עם האמור? מעוניינים לשמוע עוד בנושא? אחת לחודש לערך אני מקיימת וובינר בנושא "צוואות, ייפוי כוח מתמשך והבעת רצון" (ללא עלות).

אני מזמינה אתכם להירשם בלינק הבא, כדי שאני אוכל לשלוח לכם הודעה על התאריך של הוובינר הקרוב:  https://idit.ravpage.co.il/waitingwill

 

נתראה בוובינר !

עידית