חוק הירושה – מה הוא אומר?

הוראות חוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובעות כי בהיעדר צוואה, תהא חלוקת הירושה עפ"י דין, כלומר כל שהמנוח הותיר אחריו- יעבור לבן-זוגו ולילדיו (או לנכדיו אם ילדיו נפטרו) בחלקים שווים. אם לנפטר לא היו ילדים/נכדים, יירש בן-זוגו את נכסיו בשווה יחד עם הורי-הנפטר. אם לנפטר לא היו ילדים, אך היו לו במותו אחים או צאצאיהם או הורי הורים, בן-הזוג יקבל 2/3 מהירושה, והאחרים יקבלו 1/3 שיתחלק ביניהם.

בבסיס דיני הירושה עומדת זכותו של המוריש לצוות מה יעשה ברכושו, נכסיו וזכויותיו לאחר מותו. זכות זו מוגדרת כ-"החופש לצוות"- זכותו של אדם לערוך צוואה לטובת מי שליבו חפץ, ולכלול בצוואתו כל הוראה שיחפוץ- כל עוד היא חוקית ומוסרית. עיקרון נוסף העומד בבסיס דיני הירושה הינו: "מצווה לקיים את דברי המת"- אשר נלקח מהמקורות היהודיים.

זכותו של המנוח לעשות ברכושו כרצונו לאחר מותו אף הוכרה כזכות קניין חוקתית, מכוח "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", שנחקק בשנת 1992, וקובע בסעיף 3 כי "אין פוגעים בקניינו של אדם".

חוק הירושה כמעט ולא עודכן במשך עשרות שנים למן חקיקתו, ואינו מותאם לרוח התקופה בה אנו חיים, לשינויים בהרכב התא המשפחתי, לעלייה במספר מקרי הגירושין, ולאלטרנטיבות שקמו לזוגיות המסורתית של חופה וקידושין. על כן, החוק אינו מספק פתרון הולם עבור מקרים מיוחדים אלו.

עריכת צוואה מאפשרת לאדם לשלוט ולקבוע כיצד ולמי יעבור רכושו, ונותנת בידיו את העצמאות והאוטונומיה לקבוע הוראות מיוחדות המתאימות לרצונו ולראיית עולמו.

למעשה, עריכת צוואה הינה אחת הפעולות המשפטיות החשובות בחייו של אדם, ואולי החשובה שבהן, שכן במשיכת קולמוס מעביר אדם את כל רכושו, וזכויותיו- באופן גורף- לידי עיזבונו, כלומר לידי יורשיו.

לכל אדם מומלץ לשאול עצמו, האם הוראות חוק הירושה בדבר אופן הורשת הנכסים של הנפטר במצב בו אין צוואה, תואמות את ראיית עולמו, ובמידה ולא- לערוך צוואה אשר תשקף את רצונותיו, ותבטיח שעיזבונו יחולק על פי התנאים הספציפיים שהוא בחר.

אחד המקרים השגרתיים בהם אנשים מבקשים לערוך צוואה הינו כאשר ברצונם שבן הזוג יירש אותם לאחר מותם, ורק לאחר מות בן הזוג יעבור כל העיזבון אל הילדים. אופן הורשה זה יכול להתבצע רק בדרך של עריכת צוואה הדדית, ובניגוד למה שרבים מאמינים – זו אינה דרך ההורשה שקבועה בחוק הירושה, אלא יש להסדיר אותה על ידי עריכת צוואה על ידי שני בני הזוג.

למעשה אנו מבינים, שעריכת צוואה במקרה כזה תאפשר לאדם לשלוט ולקבוע כיצד ולמי יעבור רכושו, ותיתן בידיו את העצמאות והאוטונומיה לקבוע הוראות מיוחדות המתאימות לרצונו ולראיית עולמו.

 

מזדהים עם האמור? מעוניינים לשמוע עוד בנושא? אחת לחודש לערך אני מקיימת וובינר בנושא "צוואות, ייפוי כוח מתמשך והבעת רצון" (ללא עלות).

אני מזמינה אתכם להירשם בלינק הבא, כדי שאני אוכל לשלוח לכם הודעה על התאריך של הוובינר הקרוב:  https://idit.ravpage.co.il/waitingwill

 

נתראה בוובינר !

עידית