מדוע חשוב לאדם מרובה נכסים/ בעל עסק עצמאי לערוך צוואה-

אדם בעל ממון ונכסים אשר לא יערוך צוואה, כמוהו כאדם אשר בוחר באופן מודע לחלוטין להשאיר  ליקרים לו לפתור את כל הדילמות וחילוקי הדיעות ביניהם אחרי מותו.

יש מקרים שבהם מדובר בדילמות משמעותיות ובעלות משקל, עם דעות שונות של כל אחד מהיורשים לגבי הדרך הנכונה לפעול, מה שמקשה עוד יותר, ולעיתים אף מביא את הצדדים לפנייה אל בית המשפט להכרעה.

המקרה של ח' ממחיש את הדברים בצורה שלא משתמעת לשני פנים: ח' הלך לעולמו ולמרבית הצער לא טרח להכין צוואה. מדוע למרבית הצער? שכן ח' שימש דירקטור בחברה מסוימת ולאחר מותו היה צורך לקבל החלטות במקומו אולם לא הייתה תמימות דעים בין יורשיו מה ההחלטה הנכונה. בנוסף היו לו מספר נכסי מקרקעין בשיתוף עם 3 אחיו ובשלב מסויים עלה רצון למכור את הנכסים, ואז עלתה טענה של אחד האחים שהוא השקיע יותר כסף בנכס ולכן מגיע לו חלק גדול יותר באחד הנכסים שהיה בירושתו של ח'… בנוסף ח' קיבל בחייו סכום חודשי קבוע בגין זכויות בעסקים אחרים, ולאחר מותו לא הייתה הסכמה לגבי מי זכאי לסכום זה, והפעולה הראשונה שבוצעה על ידי בית המשפט הייתה לעצור את העברת הכסף לאחים, ולהעבירו לחשבון נאמנות.

בית המשפט הקפיא את חלוקת הירושה עד לאחר שיינתן צו ירושה. ברור לנו כי צוואה הייתה פותרת את כל הבעיות והמחלוקות, ולמעשה מונעת את היווצרותן מלכתחילה.

לגבי בעל עסק עצמאי הדברים דומים, כי במקרה בו יש עסק / חברה, עריכת צוואה הינה פעמים רבות קריטית, לאור זאת שיש כאן פוטנציאל למחלוקת גבוה מאוד בין היורשים על פי חוק- מי ינהל את העסק? האם יסגרו אותו או לא? במקרים רבים אחד מילדי הנפטר עבד איתו בעסק, וייתכן ויהיו לו דרישות לזכויות יתר בעסק אשר פירנס אותו ואת משפחתו והוא השקיע בו מעצמו. ייתכן ושאר הילדים ירצו למכור את העסק כדי לממש את חלקם בירושה של אביהם, אולם הילד שעבד עם האב בעסק לא ירצה למכור כי זוהי פרנסתו.. לכן ברור שפוטנציאל הדילמות והמחלוקות הוא רב.

זאת ועוד- לעיתים ישנן זכויות נוספות אשר אם יחולקו בצורה לא נכונה עלולות לגרום לנזקים כבדים, כמו מניות, זכויות הצבעה, דיבידנדים, ועוד.

לכן במצב זה חשוב לתת את הדעת ולשקול מראש את כל השיקולים לגבי המורכבות הנובעת מעסק עצמאי, ולהשאיר הוראות מפורטות בצוואה, כולל למנות מי יהיה מנהל העיזבון אשר יחלק את הירושה ויהיה אחראי להעביר לכל יורש את חלקו, יישב את המחלוקות אם יעלו, ויוודא את מימוש צוואת הנפטר ככתבה וכלשונה עד תום.

מזדהים עם האמור? מעוניינים לשמוע עוד בנושא? אחת לחודש לערך אני מקיימת וובינר בנושא "צוואות, ייפוי כוח מתמשך והבעת רצון" (ללא עלות).

אני מזמינה אתכם להירשם בלינק הבא, כדי שאני אוכל לשלוח לכם הודעה על התאריך של הוובינר הקרוב:  https://idit.ravpage.co.il/waitingwill

 

נתראה בוובינר !

עידית