מסמך הבעת רצון

תמונה עם הכיתוב "פיס אוף מיינד" באנגלית למאמר מסמך הבעת רצון

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, והחוק אף מגדיר כי אפוטרופסות זו כוללת את "החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח -יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו ".

ואולם מה יהיה במצב בו חלילה נבצר מההורה לשמש עוד כאפוטרופוס על ילדיו, באופן זמני או קבוע? אין הכוונה למצב בו ההורה נפטר, אלא למצב בו ההורה עוד בחייו אינו כשיר למלא את תפקידו, עקב מחלה קשה, תאונה או סיבה אחרת. מי יגדל את הילד? ברור לנו שכאשר יש לילד שני הורים, במידה ואחד ההורים הפך בלתי כשיר, ההורה השני ימשיך בתפקידו כאפוטרופוס על הקטין .
אולם מה לגבי הורים יחידניים?

מסמך הבעת רצון, שהינו כלי משפטי חדש יחסית במשפט הישראלי, נותן מענה למצב מורכב זה.

זהו מסמך אשר מיועד למקרים בהם יש רק הורה אחד לילד, כמו לגבי ילד אשר נולד מתרומת זרע, פונדקאות, או מצב בו חו"ח הורה אחד נפטר (או אינו כשיר לגדל את הילד).

מסמך זה מאפשר להורה של הקטין לציין מי יגדל את ילדו במצב בו הוא לא יוכל לתפקד ולדאוג לילד (כמו למשל בעת מחלה קשה / תאונה חו"ח)-
כלומר אלו הוראות לביצוע במהלך חייו של אדם בלבד, ולא אחרי מותו.
במסמך זה ההורה יכול להשאיר הנחיות לגבי אופן הטיפול בילדיו, הערכים, ואורח החיים אשר חשוב לו שיוענקו לקטינים ע"י מי שיגדל אותם.

מתי יופעל מסמך הבעת רצון אשר ערך ההורה? כאמור, רק במידה וההורה הפך מוגבל או בלתי כשיר, ואינו יכול לטפל בילדו.
הדבר כפוף כמובן לקבלת חוות דעת רפואית המעידה כך על מצבו הרפואי של ההורה.
תוקפו של המסמך יפוג עם חזרת ההורה לכשירות, או אם ההורה ילך לעולמו (ואז כמובן שהמסמך המשלים לכך- הוא צוואה).

מדוע מסמך זה קריטי לכל הורה יחידני? מאחר וכאשר מדובר במשפחה עם שני הורים (גם אם חיים בנפרד), שניהם מהווים "אפוטרופוסים טבעיים" לילדיהם הקטינים,
ולכן גם אם אחד מהם איבד את היכולת לגדל את הילד לדאוג לצרכיו ולשמש כאפוטרופוס (וכן גם במצב בו אחד ההורים נפטר)
ההורה השני משמש "כגיבוי", ושגרת הטיפול בקטינים לא נפגעת.
מציאות זו אינה מתקיימת כאשר לקטין יש רק הורה אחד, מכל סיבה שהיא.

בית המשפט לענייני משפחה הוא המוסמך לתת צו הממנה את אותו אדם לאפוטרופוס על הילד אם ההורה של הילד אינו כשיר.
יצוין, כי מבחינת בית המשפט ברירת המחדל היא שהוא ימנה כאפוטרופוס את האדם שצוין במסמך,
לאחר שווידא שאותו אדם יכול לדאוג לטובת הילד וצרכיו.
בנוסף בית המשפט ייתן הנחיות לאפוטרופוס בכל העניינים הנוגעים לילד, בהתאם להנחיות שהשאיר ההורה במסמך מטעמו.
על פי "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות", אפוטרופוס של קטין "חייב לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו,
וכן חייב הוא בשמירת נכסי הקטין, ניהולם ופיתוחם; הוא רשאי להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והוא מוסמך לייצגו;
והכל אם לא הגביל בית המשפט את תפקידי האפוטרופוס"-כלומר לבית המשפט מוקנית סמכות להגדיר תנאים והגבלות בעת מינוי האפוטרופוס אם בית המשפט רואה שהדבר נדרש לשם דאגה לטובת הקטין וצרכיו.

מינוי מס' אפוטרופוסים– יצוין שבמסמך הבעת רצון ההורה רשאי לציין מספר אפוטרופוסים ולחלק את העניינים עליהם הם יהיו אחראיים-
לגבי העניינים הרכושיים והן לגבי העניינים האישיים ורפואיים של הקטין.
במסמך הבעת רצון ההורה רשאי להשאיר הוראות כלליות או מפורטות וספציפיות לגבי אספקטים שונים הנוגעים לגידול ילדו-
זרם חינוך, אזור מגורים, ערכים שחשוב להורה שיונחלו לילדו,
להגדיר הוצאות שההורה רוצה שימומנו עבור הילד מתוך כספי ההורה, ניהול כספים עבור הוצאות אלו בחשבון נאמנות עבור הילד, הנחיות לגבי טיפולים רפואיים, ולמעשה כל הוראה שההורה רואה לנכון שחשובה בכדי לאפשר לאפוטרופוס להיכנס ככל הניתן לנעלי ההורה ולמלא את מקומו במכסימום האפשרי. עוד ייאמר,
שמומלץ למנות מספר אנשים לתפקיד ולקבוע את סדר הקדימות ביניהם למקרה בו אחד מהם לא יוכל לשמש בתפקיד (אפוטרופוס ואפוטרופוס חלופי).

בנוסף, ניתן לקבוע סכום חודשי שיועבר אל האפוטרופוס שמגדל את הילד מידי חודש לשם מימון צרכיו של הילד, וכן שכר לאפוטרופוס על תפקידו.

במקרה שלא נערך מסמך הבעת רצון מערכת הרווחה תאתר אפוטרופוס חלופי מתאים באישור בית המשפט, אשר יבחן מהי טובת הקטין ומי האפוטרופוס המתאים לספק את צרכיו ולדאוג לכל ענייניו, תוך מתן עדיפות לקרובי משפחה של הקטין (אח / אחות בגירים, סבים, דודים, בן זוג של הורה וכיוצ"ב).
אם לא יימצא כזה מבין קרובי המשפחה, בית המשפט ימנה אפוטרופוס אחר(תאגיד, משפחת אומנה, אימוץ וכיוצ"ב).
האפוטרופסות על הקטין תסתיים לכשיגיע לבגירות וימלאו לו 18 שנים.

במצב בו האפוטרופוס אינו מתאים עוד / אינו מעוניין לשמש בתפקיד, בית המשפט ימנה אפוטרופוס אחר תחתיו
(לכן מומלץ כאמור לעיל לציין גם אפוטרופוס חלופי).

יצוין כי את מסמך הבעת הרצון יש לערוך בפני עורך דין שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי.
לאחר שעוה"ד יסביר להורה ולממונים את משמעותו, מטרותיו ותוצאותיו של המסמך, יחתמו עליו ההורה,
האדם שמונה במסמך למיופה הכוח לגבי הקטין, ועורך הדין שערך את המסמך.
לאחר מכן עורך הדין יפקיד את המסמך במרשם של האפוטרופוס הכללי, ותוך מספר ימים צפוי להישלח אישור סופי לגבי תקינות המסמך.
כל שנותר כעת הוא לקוות שלא יהיה שום צורך בהפעלתו.

בברכת בריאות ואריכות ימים,

שלכם

עידית

מזדהים עם האמור? מעוניינים לשמוע עוד בנושא? אחת לחודש לערך אני מקיימת וובינר בנושא "צוואות, ייפוי כוח מתמשך והבעת רצון" (ללא עלות).

אני מזמינה אתכם להירשם בלינק הבא, כדי שאני אוכל לשלוח לכם הודעה על התאריך של הוובינר הקרוב:  https://idit.ravpage.co.il/waitingwill

 

נתראה בוובינר !

עידית