מהו ייפוי כוח מתמשך

תמונה של סימני שאלה בשחור לבן ובאמצע סימן שאלה אחד בודד בצבע אדום

מהו ייפוי כוח מתמשך ?

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם למנות מראש אדם אחר (אחד או יותר) אשר יהיה אחראי לקבל החלטות ולבצע פעולות במקומו, אם הנ"ל יהפוך בלתי כשיר/בלתי צלול כתוצאה חו"ח ממחלה/תאונה וכיוצ"ב.

במקרה בו *לא* נחתם ייפוי כוח מתמשך והאדם הפך בלתי כשיר/צלול ("הפך בלתי מבין בדבר" -כלשון החוק), קרוביו של אותו אדם יהיו חייבים לפנות בהליך לבית המשפט לענייני משפחה לשם מינויים כאפוטרופוסים עליו, מה שיטיל על הקרובים מחויבויות רבות:

  1. הקרובים האפוטרופוסים יהיו מחויבים לדווח לבית המשפט באופן תכוף, קבוע ושוטף כל החלטה ופעולה כספית בכספיו ונכסיו של האדם.
  2. לרכז את חשבונות הבנק של אותו אדם ולהעביר תדפיסי חשבונות לבית המשפט להעביר דיווח על מלוא הכנסותיו והוצאותיו של אותו אדם כדי שבית המשפט הוא שיחליט מה גובה הסכום שמותר לאפוטרופוס למשוך מהחשבון כדי לממן את הוצאותיו של האדם.
  3. בנוסף, יהיה עליהם לרשום הערות אזהרה על כל נכסי המקרקעין שלו, ובית המשפט אף יהיה רשאי לחייב את האפוטרופוסים לערוך שומה פורמלית של הנכסים ולהגיש לו מסמך הקובע את שווים של הנכסים.
  4. בסוף כל שנה על האפוטרופוס להגיש דו"ח כספי מסודר אשר נערך ע"י רואה חשבון ומרכז את כל נכסיו,
    הכנסותיו והוצאותיו של האדם עליו הוא מונה כאפוטרופוס, ועוד ועוד.

 

את כל זאת ניתן למנוע עם ייפוי כוח מתמשך- אותו כל אדם רשאי לערוך בהיותו צלול וכשיר לקבלת החלטות. מיופיי הכוח לא יצטרכו לדווח לבית המשפט עם פעולותיהם, אשר יוסדרו בצורה מפורשת בתוך ייפוי הכוח אפילו ברמת סכומים שהם יוכלו למשוך מהחשבונות כדי לממן את צרכיו.

לאחר שייפוי הכוח המתמשך יופעל (במצב בו הממנה הפך בלתי צלול, אינו מבין בדבר) יכבדו אותו הבנקים ועל המוסדות והגופים למיניהם, ויהיו מחויבים לאפשר למיופה הכוח לפעול כפי שהוגדר בייפוי הכוח עצמו.

למעשה כאשר אדם ממנה את קרוביו(בן הזוג, הילדים, קרוב אחר) כמיופיי כוח- הוא עושה צעד משמעותי שנועד להקל על היקרים לו את הטיפול בו בהמשך, כי כפי שניתן להבין מכל האמור לעיל, העבודה השוטפת הרבה יותר קלה ופחות תובענית כאשר ממונים כמייופי כוח, מאשר כאשר ממונים כאפוטרופוס.

בברכת בריאות ואריכות ימים

עידית

מזדהים עם האמור? מעוניינים לשמוע עוד בנושא? אחת לחודש לערך אני מקיימת וובינר בנושא "צוואות, ייפוי כוח מתמשך והבעת רצון" (ללא עלות).

אני מזמינה אתכם להירשם בלינק הבא, כדי שאני אוכל לשלוח לכם הודעה על התאריך של הוובינר הקרוב:  https://idit.ravpage.co.il/waitingwill

נתראה בוובינר !

עידית