צוואה לאדם ערירי נטול קרובים

מי זכאי לרשת אדם ערירי נטול קרובים, אשר הלך לעולמו מבלי להותיר אחריו צוואה?

סעיף 17 לחוק הירושה קובע, כי בהיעדר קרובים, בדרגות הקרבה הנזכרות בחוק כלומר גם לא הורים / אחים / אחיינים וכו' – המדינה היא היורשת על פי דין.

מה שירשה המדינה לפי סעיף זה ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד

המדינה מיוצגת בעניין זה על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, אשר יחליט על הגופים הספציפיים ביניהם תתחלק ירושת הנפטר.

במצב זה, הרי שראוי לשאול, האם לא היה עדיף שהנפטר היה עורך צוואה ובה קובע מראש ולאחר מחשבה, למי הוא מוריש את עיזבונו?  אולי לחבר, אולי לעמותה שהוא מתחבר למטרות וערכים שלה. אי-עריכת צוואה משמעה להעביר את הזכות הבסיסית של אדם לקבוע למי יועבר רכושו לאחר מותו- לצד ג' אשר לא הכיר את הנפטר, את ערכיו ורצונו.