תקנון האתר

 

הוראות ותנאי השימוש באתר האינטרנט " גישור אחר- עידית אלפנדרי-מאיר".

 1. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן לשני המינים.
 2. גולש/משתמש יקר אנא קרא את הוראות והתנאים הכתובים בתקנון זה באופן יסודי לפני השימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר").
 3. האתר הינו פרטי, המיועד לשימוש הגולשים ברשת האינטרנט – בבעלות עו"ד ומגשרת עידית אלפנדרי-מאיר (להלן: "האתר", ו/או "עידית")
 4. למען הסר ספק יצוין כי גלישה באתר מהווה הסכמה של הגולש למלא אחר הוראות ותנאי השימוש המפורטים להלן ולהיות מחויב על פיהם.
 5. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאים אלו בכל עת, ללא צורך בהודעה. כל שינוי בתנאים אלו יופיע באתר. כאשר הינך נכנס לאתר זה ו/או עושה שימוש בו לאחר שבוצעו שינויים כלשהם בתנאים, הינך מסכים שגם אותם שינויים בתנאים יחייבו אותך.
 6. עידית עושה מאמץ ניכר כדי להציג לך מידע מעודכן הכולל נתונים מדויקים ואמינים. עידית שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ועדכונים כולל הוספת מידע בכל זמן ללא הודעה מוקדמת.
 7. עידית אינה מתחייבת כי המידע באתר יהיה מדויק, עדכני ושלם. האתר יכול להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. עידית / האתר אינו מקבל על עצמו כל אחריות לעדכון האתר על מנת לשמור על עדכניות המידע, או כדי להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו שפורסם.
 8. משכך, זו אחריות הגולש בלבד לוודא שכל מידע המפורסם באתר הינו מדויק עבורו, ובכל מקרה אין לפעול על סמך מידע באתר ללא קבלת יעוץ משפטי ספציפי וקונקרטי למשתמש/גולש. האתר מסיר מעצמו כל התחייבות וחיובים לגבי התכנים, המידע והשירותים המופיעם בו וכל פעולה שתבוצע ע"י גולש בהתבסס עליהם הינה לפי החלטתו החופשית, ואין לעידית ו/או לאתר כל אחריות לכך.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. האתר הינו הבעלים הבלעדיים של כל התכנים וכל המידע הכלול בו לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל הפטנטים הישימים, הסימנים המסחריים, סמלי הלוגו, והתמונות המוצגות באתר, זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות הנוגעות לכל האמור לעיל, או שניתנה לאתר הזכות להשתמש בחומרים אלו למטרת אתר האינטרנט.
 2.  כל העושה שימוש במידע ובתכנים הקיימים באתר, עושה זאת על אחריותו האישית בלבד ובכפוף להנחיות באתר. למען הסר ספק, המידע הינו לשימושך הפרטי האישי, ואינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לפרסם ולאחסן, ו/או בכל דרך אחרת את תוכנו של אתר זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע ללא הסכמה מראש ובכתב מאת בעלת האתר.
 3. בהתאם לדיני זכויות היוצרים במדינת ישראל, זכויות היוצרים למידע באתר זה שייכים לעידית אלפנדרי מאיר, ולה בלבד. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על הטקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה וכל יישום תוכנה המשולב באתר (להלן: "החומר המוגן") אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
 4. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בחוק.
 5. חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

חל איסור מוחלט ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק מידע כלשהו מהאתר, לרבות תמונות וטקסטים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב.

אחריות לנזקים

 1. עידית ו/או האתר לרבות עובדי המשרד לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו.
 2. המשתמש/הגולש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי האתר ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על המידע באתר או לסייע בפעולות כאמור.
 3. אין האתר אחראי לכל נזק שייגרם לגולש, ו/או למתעניין, ו/או למזמין בעקבות גלישתו באתר או בעקבות הורדת חומר/נתונים/ מידע מהאתר.
 4. בהכנסת פרטיך במקומות השונים באתר, הינך מאשר לעידית ו/או לאתר לשלוח אליך מעת לעת מידע ומסרים, בדואר אלקטרוני ו/או תוכנות מסרים אחרות לרבות ומבלי למעט: וואטס אפ.
 5. למען הסר ספק, הדין החל על השימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד.

קישורים

 1. באתר נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים, ו/או סרטונים, ו/או קטעי קול או וידאו, ו/או כל מידע בפורמט אחר, אשר ניתנים כשירות מידע לגולש.  האחריות לגלישה לקישורים אלו הינה על המשתמש בלבד
 2. אין לעידית ו/או לאתר כל אחריות לגבי החומר הנמצא באתרים אלו, אשר הינו באחריותו הבלעדית של מקור המידע/האתר שממנו ו/או אליו קושר, והגלישה בהם/צפייה והאזנה למידע המצוי בהם, הינה באחריות הגולש/משתמש בלבד.

 

גלישה וקריאה מועילה

עידית אלפנדרי-מאיר, עו"ד ומגשרת