סיפורי מקרה צוואות ויפכ"מ

ייפוי כוח מתמשך- הזווית של ההורים
יפכ"מ- הזווית של הילדים
הצוואות של שרון ורינת
המסמכים של גילה ומשה
תמונה של גלי רדיו בגוון כחול
ייפוי הכוח של אברהם
תמונה של אדם מבוגר מחייך משלב ידיים